a

Se vilka tjänster vi
kan erbjuda dig

Vi utför nationella transporter till och från hela landet och har stor erfarenhet av
internationella transporter. Har du större krav än så gällande storlek eller tyngd
på godset så är specialtransport våran specialitet. Ingenting är omöjligt för oss!

Dessa tjänster erbjuder vi

inrikestransport

Inrikestransport

Inrikestransporter sker med Västerbotten som bas. Vi utför
transporter i hela landet. Vi erbjuder både linjetrafik och
Just-in-time-leveranser.

utrikestransport

Utrikestransport

Vi på ACX Logistics har stor erfarenhet av internationella
transporter, både i Skandinavien och över hela Europa. Vi
skräddarsyr en transportlösning efter dina behov.

specialtransport

Specialtransport

Vi utför specialtransporter, långt, brett eller tungt. Vi tar
hand om hela processen allt ifrån tullhandlingar och
specialtillstånd till följebilar och planering av färdväg.

distribution

Distribution

Tillsammans med BDX så täcker vi hela Västerbotten och
Norrbotten med daglig distributionstrafik.

Är du intresserad?
Kontakta gärna oss